Homepage

Ústav analýzy potravin a výživy a Ústav sacharidů a cereálií si Vás dovolují pozvat na konferenci:

BEZPEČNÁ VÝŽIVA 2021 - Trendy v cereální technologii
Sobota 27.11.2021
!!! ZMĚNA !!! seminář proběhne on-line formou přes MS TEAMS
(podrobnější informace budou zaslány registrovaným účastníkům e-mailem)

Program

 • Od 7,30
  Registrace
 • 8,30
  Zahájení konference
  doc. Ing. Jan Pánek, CSc., Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha;
  doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D., Ústav sacharidů a cereálií, VŠCHT Praha
 • 1
  8,35 – 9,25
  Prebiotika a střevní mikrobiom
  MUDr. Jiří Vejmelka, Interní klinika 3. LF UK a FTN, Praha
 • 9,25 – 9,35
  Přestávka
 • 2
  9,35 – 10,20
  Nové poznatky v etiologii a léčbě celiakie
  doc. MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D., Interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
 • 3
  10,20 – 11,00
  Bezlepkové výrobky - trendy v pekárenské praxi
  Ing. Marcela Herbstová, Jizerské pekárny s.r.o., Česká Lípa
 • 11,00 – 11,20
  Přestávka
 • 4
  11,20 – 12,00
  Mykotoxiny v cereálních výrobcích na bázi ovsa
  doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D., Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
 • 5
  12,00 – 12,40
  Jedlý hmyz: nová ingredience v cereálních výrobcích
  prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
 • 6
  12,40 – 12,55
  Aktuální legislativa pro chov jedlého hmyzu
  prof. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, ČZU Praha
 • 12,55 – 14,00
  Přestávka na oběd
 • 7
  14,00 – 14,45
  Trendy v cukrářské výrobě
  Ing. Eliška Petríková, Orkla Food Ingredients Česko s.r.o., Kněževes
 • 14,45 – 14,55
  Přestávka
 • 8
  14,55 – 15,35
  Současné trendy ve vývoji a výrobě celozrnných mouk
  Ing. Pavel Skřivan, CSc., Ústav sacharidů a cereálií, VŠCHT Praha
 • 9
  15,35 – 16,15
  Vláknina - vlastnosti a použití v pekárenské technologii
  doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D., Ústav sacharidů a cereálií, VŠCHT Praha
 • 16,15
  Ukončení konference
  doc. Ing. Jan Pánek, CSc.,
  doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D.