Domů |Registrace

Vložné ve výši 500 Kč včetně DPH zahrnuje organizační náklady.


Uzávěrka registrací je dne 26. 5. 2017; v případě naplnění kapacity si vyhrazujeme právo ukončit registraci dříve.

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování semináře.


IČ:60461373
DIČ: CZ60461373
Bankovní spojení: ČSOB 213 913 946/0300
Variabilní symbol: 323 10 7002
Konstantní symbol: 0308
Majitel účtu: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6-Dejvice.

Daňový doklad bude účastníkům zaslán po obdržení platby, a to na adresu instituce.
Preferujeme platbu převodem.
V případě, že potřebujete fakturu předem, zvolte, prosím, tuto variantu při registraci.
Seminář je možné zaplatit i přímo na místě. V takovém případě bude vystaven zjednodušený daňový doklad.