Domů |Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
ve spolupráci se společností
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o., součást Merck KGaA

Pořádá dne 2. června 2016
Tradiční 18. vzdělávací chromatografický seminář s certifikátem
MODERNÍ ANALYTICKÉ STRATEGIE PRO OVĚŘENÍ AUTENTICITY A KVALITY POTRAVIN, PODPORU ZDRAVÍ A OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Odborným garantem semináře je prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., VŠCHT Praha.
Seminář se uskuteční v posluchárně BII, Technická 3, Praha 6